Nicosia
  22512519
 
  Limassol
  25585330
25585329
  Nicosia
  22377560, 70007799
22377447
  Limassol
  25329049
 
  Larnaca
  24638814
 
  Nicosia
  22774638
 
  Nicosia
  22524951
 
  Nicosia
  22494411
 
  Nicosia
  22380756
 
  Nicosia
  22835151
 
  Nicosia
  22771212
22771577
  Nicosia
  99740911
 
  Nicosia
  22331058
22332079